تاریخ های مهم پیش رو دانشجویان در نیم سال اول 96-97


تغییر رشته و گرایش:
 4 الی 16 شهریور ماه.

ثبت درخواست مهمان:
 4 الی 16 شهریور ماه.

ثبت نام و انتخاب واحد:
 14 الی 23 شهریور ماه.

ثبت درخواست معرفی به استاد:
 16 شهریور ماه الی 8 آذر ماه.

حذف و اضافه :
 17 الی 24 مهرماه.

مهلت ثبت نمره میان ترم:
 25 دی ماه

 

برای اطلاع از اخبار بیشتر لطفا به  کانال ما مراجعه کنید

@PNUdaneshyar