شهریه ثابت نیم سال اول 96-97

به اطلاع می رساند مبلغ شهریه ثابت نیم سال اول 96-97 مبلغ 1،722،700 ریال ( صد و هفتاد و دو هزار و دویست و هفتاد تومان)
می باشد؛ که می‌توانید از سه طریق :
1- خود پرداز و یا سایر سامانه های بانک صادرات
2-شعب بانک صادرات
3-پرداخت اینترنتی
نسبت به پرداخت شهریه ثابت خود اقدام نمایید.

لازم به ذکر است، پرداخت شهریه ثابت برای انتخاب واحد، که از روز سه شنبه چهاردهم شهریور آغاز می‌شود الزامی است.

 

برای اطلاع از اخبار بیشتر لطفا به  کانال ما مراجعه کنید

@PNUdaneshyar