درجه‌بندی نمره‌ی پایان‌نامه

 برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی 93 و قبل از آن نمره‌ی پایان‌نامه در میانگین کل دانشجو محاسبه و به‌شرح زیر درجه‌بندی ‏می‌شود:‏
غیرقابل قبول (کمتر از 14)؛ قابل قبول (14 تا 99/15)؛ خوب (16 تا 99/17)؛ بسیار خوب (18 تا 99/18) و عالی (19 تا 20)‏

 برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی 94 به‌بعد نمره‌ی پایان‌نامه در میانگین کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و ارزشیابی آن به‌صورت ‏کیفی و به‌شرح زیر انجام می‌شود:‏
مردود (کمتر از 12)؛ متوسط (12 تا 99/15)؛ خوب (16 تا 99/17)؛ خیلی خوب (18 تا 99/18) و عالی (19 تا 20)‏

 

برای اطلاع از اخبار بیشتر لطفا به  کانال ما مراجعه کنید

@PNUdaneshyar