تمدید درخواست مهمان موقت, مهمان دائم, درخواست تغییر رشته برای نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

مهلت ثبت و درخواست مهمان موقت/مهمان دائم و همچنین درخواست تغییر رشته/گرایش برای نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور برای کلیه دانشجویان تمدید شد.

 مهلت ثبت و درخواست مهمان موقت/مهمان دائم طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تا 26 شهریور ماه 1396 ادامه خواهد داشت.

همچنین مهلت ثبت و درخواست تغییر رشته/گرایش طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تا 22 شهریور ماه 1396 ادامه خواهد داشت.

 

برای اطلاع از اخبار بیشتر لطفا به  کانال ما مراجعه کنید

@PNUdaneshyar