تغییر نام درس دفاع مقدس به ارزشهای دفاع مقدس

قابل توجه دانشجویان گرامی :

 نام درس آشنایی با دفاع مقدس به "ارزشهای دفاع مقدس" تغییر یافت.

 درس ارزشهای دفاع مقدس و مبانی کار آفرینی به عنوان دروس مازاد بر واحد معرفی شده و الزامی به اخذ این دو درس نمی باشد

 

برای اطلاع از اخبار بیشتر لطفا به  کانال ما مراجعه کنید

@PNUdaneshyar