لزوم توجه به تاریخ دقیق امتحانات:

✳️ با توجه به تغییر تاریخ بعضی از امتحانات پایان ترم لذا تاکید می‌شود که ملاک حضور و شرکت در امتحانات فقط تاریخ درج شده بر روی کارت آزمون است و تاریخ‌هایی که هنگام انتخاب واحد دیده‌اید فاقد اعتبار است.