اطلاعیه برگزاری امتحانات شنبه ۱۳ خرداد ماه

در پاسخ به سوالات برخی دانشجویان در خصوص برگزاری امتحانات در روز شنبه ۱۳ خرداد ماه به اطلاع می رساند کلیه امتحانات دانشگاه پیام نور طبق برنامه امتحانی قبلی و تاریخ درج شده در گزارش ۴۲۸ دانشجو، برگزار می گردد.