انتخاب واحد ترم تابستان

به اطلاع می رساند انتخاب واحد ترم تابستان از 15 تیر ماه آغاز و تا 27 همان ماه ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است ،امتحانات ترم تابستان از 28 مرداد آغاز خواهد شد.

کانال تلگرامی ما:  PNUdaneshyar@