نحوه‌ی اعتراض به سوالات و نمرات در سامانه‌ی گلستان

photo_2017-06-04_14-45-44