اول تیر آخرین مهلت ثبت نمرات میان‌ترم

 مطابق تقویم آموزشی ۹۶/۴/۱ آخرین مهلت ثبت نمرات میان‌ ترم در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد خواهد بود.

کانال تلگرامی ما: PNUdaneshyar@