ترم تابستان خودخوان هست یا کلاس برگزار میشه؟

در ترم تابستان 8 واحد از دروس عمومی و دروس تخصصی ترم های آخر ارائه می شود. دروس خودخوان ارائه می شود. امکان تغییر محل آزمون نیز وجود ندارد.

کانال تلگرامی ما: PNUdaneshyar@