نحوه اطلاع از حذفیات دروس برای امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

کانال تلگرامی ما: PNUdaneshyar@

در منابع درسی، روری هر درسی در ستون آخر سمت چپ ، بخشی وجود دارد با عنوان “شرح پیوست” در این قسمت اگر درسی، حذفیات و یا توضیحاتی داشته باشد، نوشته می شود و ملاک حذف و یا فصول مطالعه درس برای امتحانات پایان ترم، همین قسمت “شرح پیوست” در لیست منابع درسی می‌باشد.

لازم به ذکر است اگر در بخش شرح پیوست درس مربوطه چیزی نوشته نشده باشد یعنی کل کتاب باید مطالعه شود.


وضعیت منابع درسی و لیست ارائه دروس کارشناسی
http://pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=18632672-b61c-44ea-bf29-b24761f8aeb8

وضعیت منابع درسی و لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد
http://pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=48785b7e-26f3-49c0-a3b7-d6968946b9cc