پاسخ به یک سئوال مهم درباره درج کد سری سوال در پاسخنامه:

پاسخ:
برخی از دانشجویان عزیز کد سری سوال را دراشتباه درج می کنند یا اینکه اصلا ننوشته اند. درخصوص این دانشجویان عزیز باید عرض شود که هر سری سئوال یک پاسخنامه مخصوص به خود دارد. مثلا اگر کد سری سئوالی 2 باشد باید در پاسخنامه نیز سری 2 نوشته شود. حال اگر دانشجو فراموش کند که کد سری سئوال را در قسمت مربوطه درج کند سیستم اتوماتیک آن را سری یک محاسبه کرده و با کلید سری یک تصحیح می کند. حال اگر سری سئوال دانشجو 2 و ... بوده باشد دراین حالت نمره کسب شده بسیار پایین خواهد آمد.
دانشجویان عزیز باید دقت کنند که کد سری سئوال را حتما در پاسخنامه درج کنند. درغیراینصورت با مراجعه به قسمت امتحانات دانشگاه مورد را اعلام کنند تا خدای نکرده متضرر نشوند.

کانال تلگرامی ما: PNUdaneshyar@