تاکید بر ورود دانشگاه پیام نور به حوزه اکتشافات و معدن

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، این دیدار که در دفتر استاندار قزوین برگزار گردید دکتر محمد حسن دوگانی معاون حقوقی ، مجلس و هماهنگی استانهای دانشگاه پیام نور و دکتر کریم نجفی معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور،دکتر سید رضا مهرنیا رییس دانشگاه پیام نور استان قزوین ودکتر تقی نبئی رییس دانشگاه پیام نور مرکز قزوین با دکتر فریدون همتی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست صمیمانه دکتر دوگانی توان وپتانسیل علمی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور وتصویب وراه اندازی هاب بین المللی دانشگاه پیام نور به حضور فعالانه این دانشگاه در عرصه علم ودانش وهمکاری با مراکز علمی و دانشگاهی جهان در راستای جذب دانشجوی خارجی و عزم دانشگاه پیام نور برای حضور موثر در عرصه بین الملل تاکید کرد .
در این دیدار دکتر مهر نیا رییس دانشگاه پیام نور استان قزوین نیز با اشاره به وجود تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی دانشگاه پیام نور در زمینه معدن بیان داشت این دانشگاه آمادگی دارد تابا توانمندی های زمین شناسی،تجهیزات اکتشافی و آنالیزهای دقیق شیمیایی قطب معدن استان را ارتقاء دهد .
دکتر همتی استاندار قزوین نیز با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براهمیت و توجه ویژه به معادن عنوان داشت استان قزوین دارای ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه معدن است که تاکنون نا شناخته باقی مانده است .وی تاکید کرد: امیدواریم با استفاده از پتانسیل موجود در دانشگاه پیام نور بتوانیم در این زمینه فعالیت های مطلوبی داشته باشیم .

 

منبع: www.pnu.ac.ir