آغاز موعد درخواست ثبت مهمان در ترم تابستان:

براساس تقویم آموزشی ترم تابستان 96 دانشگاه پیام نور، ثبت درخواست مهمان در ترم تابستان 96 دانشگاه پیام نور از 1 تیرماه آغاز و تا 12 تیرماه 96 ادامه خواهد داشت.

این مهلت برای دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر پیام نور) که می‌خواهند ترم تابستان را در دانشگاه پیام نور مهمان شوند تا 14 تیرماه 96 اعلام شده است.
⛔️ توجه به این نکته ضروری‌است که در ترم تابستان مهمان اضطراری و تعیین محل آزمون امکان‌پذیر نیست.