زمان درخواست مرخصی تحصیلی

در زمان انتخاب واحد پس از واریز شهریه، گزینه‌ی درخواست مرخصی تحصیلی در سامانه گلستان فعال می‌شود. نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه نیست.