آخرین مهلت ثبت نمرات دروس پروژه، سمینار، تمرین دبیری، کارورزی، کارآموزی، عملیات صحرایی و کار

قابل توجه دانشجویانی که دروس پروژه، سمینار، تمرین دبیری، کارورزی، کارآموزی، عملیات صحرایی و کار در عرصه را در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 اخذ کرده اند: حداکثر فرصت ثبت نمرات این دروس که مطابق آیین‌نامه آموزشی به تشخیص استاد، تکمیل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنها به بیش از یک نی‌مسال تحصیلی زمان نیاز دارد، حداکثر تا 30 مهر ماه 96 است.
در صورت عدم ثبت نمره دانشجو در این دروس، تا تاریخ مذکور، برای دانشجو در درس غیبت ثبت شده و دانشجو مجدد باید درس را اخذ نماید.