نکات ضروری پیرامون دوره حضوری ضیافت اندیشه

1- گواهی دوره مجازی و کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشید.
2- جهت انجام امور پذیرش در زمان مقرر حضور به هم رسانید.
3-حضور در کلاس ها الزامی بوده و هرگونه تاخیر و یا غیبت موجب کسر نمره می گردد.
4- شئونات و پوشش اسلامی را به طور کامل رعایت فرمایید.
5- از آوردن همراه جدا خود داری فرمایید.
6-پذیرش از ساعت 7:30 لغایت 8:30 انجام می پذیرد.
7- گواهی پایان دوره و نمرات پس از اتمام کلاس ها اعطا می گردد.