دلیل کندی سرعت تلگرام

با توجه به اینکه تلگرام از فیلتر خارج شده است یک پروسه چند ساعته باید طی شود تا DNS ها بر روی CDN ها و ISP ها بخوبی ست شود ، اختلال و کندی سرعت اجتناب ناپذیر است و طی چند ساعت آینده برطرف خواهد شد.

این مساله را فراموش نکنید که باید حتما تمام پروکسی ها و فیلترشکن ها را غیرفعال کنید.