نحوه‌ی اطلاع از منابع درسی، حذفیات دروس و تستی یا تشریحی بودن آزمون پایان‌ترم

در منابع درسی، روبه‌روی هر درسی در ستون آخر سمت چپ، بخشی وجود دارد با عنوان “شرح پیوست” در این قسمت اگر درسی، حذفیات و یا توضیحاتی داشته باشد، نوشته می‌شود و ملاک حذف و یا فصول مطالعه درس برای امتحانات پایان ترم، همین قسمت “شرح پیوست” در لیست منابع درسی می‌باشد.

 لازم به ذکر است اگر در بخش شرح پیوست درس مربوطه چیزی نوشته نشده باشد یعنی کل کتاب باید مطالعه شود.

نحوه‌ی طلاع از تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم:

در لیست منابع دروس کارشناسی و کارشناسی‌ارشد، ستونی وجود دارد با عنوان «نوع آزمون». در این ستون روبه‌روی هر درس نحوه‌ی طراحی سوالات پایان‌ترم آن درس مشخص شده است.

وضعیت منابع درسی و لیست ارائه دروس کارشناسی
http://pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=6f1906ae-ba89-4212-a526-dccec14be3dc

 وضعیت منابع درسی و لیست ارائه دروس کارشناسی ارشد

http://pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f36fc9cf-c655-4515-a4a6-b559129f753a